ADVIES

Alega geeft je fiscaal advies. De fiscale wetten en regels zijn aan veel verandering onderhevig. Wij houden alle veranderingen goed in de gaten, zodat jij niet te veel belasting betaalt. Indien nodig, voegen we woord bij daad en grijpen we in. Daarnaast geven we ook advies over de volgende zaken:

Inkomstenbelasting

Betaal je onnodig te veel belasting of heb je eigenlijk geen idee? Wij brengen in kaart op welke aftrekposten je recht hebt.

Loonbelasting

De voorheffing op de inkomstenbelasting is de loonbelasting. Een aantal zaken of een gedeelte van het loon kan belastingvrij toegekend worden. Alega verzorgt de loonadministratie.

We werken met de online software van Nmbrs®. Met dit digitale pakket hebben managers en werknemers in de Cloud toegang tot personeelsadministratie, verzuimregistratie, verlofregistratie, digitale loonaangifte en de interactieve loonstrook. Wijzigingen zijn eenvoudig door te voeren.

Omzetbelasting

Voldoet je factuur aan de factuurvereisten voor omzetbelasting? Heb je het juiste btw-tarief toegepast? Wij helpen je op alle onderdelen van de omzetbelasting.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst van ondernemingen. Een eigenaar van een bv of nv doet aangifte vennootschapsbelasting. Soms moet een stichting of vereniging ook aangifte vennootschapsbelasting doen. Deze aangifte wordt jaarlijks, na afloop van het boekjaar van de onderneming, digitaal gedaan.

De diverse regelingen en uitzonderingen kunnen het ingewikkeld maken voor een ondernemer om de financiële administratie zelf uit te voeren. Alega verzorgt daarom je vennootschapsbelasting en geeft inzicht in de aftrekkosten. Wij zijn in staat om je goed te ondersteunen en vooruit te helpen.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) is op 1 januari 2015 voor iedere ondernemer ingevoerd. Deze regeling regelt wat en hoeveel je belastingvrij aan je personeel mag verstrekken en vergoeden. Als je teveel verstrekt of vergoedt, betaal je daar maar liefst 80% belasting over. Dit lijkt veel, maar dit kan ook voordeel bieden indien je als werknemer in de 50%-schijf zit.

Pensioen

Of je nu werkgever of DGA bent, voor je oude dag zorgen, moet iedereen. Dat is belangrijk voor jezelf, maar ook voor je personeel.

De wereld van pensioen is continu in beweging. Het is daarom lastig om overzicht te hebben én te houden. Wij helpen en adviseren daarom bij het opzetten, verlengen of wijzigen van je pensioenregeling.

Als je op dit moment een pensioenvoorziening in eigen beheer hebt, dan zijn er op korte termijn een aantal keuzes die gemaakt moeten worden. Onze pensioenadviseur gaat graag met je in gesprek of en op welke wijze je met de nieuwe regelgeving kunt omgaan.